Този модул предоставя основно разбиране за градското земеделие и земеделско производство, както и някои казуси, които илюстрират добрите практики.
Този модул предоставя знания за това как да се управлява еко-градска ферма, за да бъде тя екологична.
Tова включва:
  • Какво разбираме под екологично градско земеделие?
  • Основни екологични принципи в градското земеделие
  • Казуси
  • Чеклист
Този модул предоставя основни знания как да структурирате усилията си, когато искате да създадете малка екологична и градска ферма (стопанство). Преди да започнете създаването на малка екологична  градска ферма, изброяването на причините за стартирането на такава ще помогне да се съсредоточи бъдещият бизнес план и да се идентифицират проблемите, ресурсите и експертните познания, които ще са необходими.
Този модул предоставя знания и умения за хора, които се интересуват да стартират собствено градско малко селскостопанско производство, както за собствена консумация, така и за продажба, т.е. ферма с нестопанска цел и такава с цел печалба.
Този модул предоставя знания за това как да се съобразим със съществуващите местни, регионални, национални и европейски регламенти и политики при създаване и развитие на градско земеделие.
Този модул предоставя основно разбиране за градското земеделие и земеделско производство, както и някои казуси, които илюстрират добрите практики.