Целта на образователната осведоменост е да подготви възрастните за набор от полезни умения и компетенции, необходими за започване на ориентировъчни инициативи в градското земеделие.