Στόχος της ευαισθητοποίησης μέσω της εκπαίδευσης είναι να εξοπλίσει τους ενήλικες με ένα σύνολο χρήσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την έναρξη προσανατολισμένων πρωτοβουλιών στην αστική γεωργία.