Bu modül kentsel tarım ve çiftçilik hakkında temel anlayışın yanı sıra iyi uygulamaları gösteren bazı örnek çalışmaları sağlar.
Bu modül kentsel bir çiftliğin Ekolojik olması için nasıl yönetileceği hakkında bilgi sağlar.
  • Ekolojik Kentsel Tarımdan ne anlıyoruz
  • Kentsel Tarımda Temel Ekolojik İlkeler
  • Örnekler
  • Kontrol listesi
Bu modül, küçük bir ekolojik ve kentsel çiftliği kurmak istediğinizde çabalarınızı nasıl yapılandıracağınız konusunda temel bilgiler sağlamaktadır.
Bu modül hem kendi tüketimi hem de satış için yani kar amacı gütmeyen ve kâr amaçlı çiftlik olmak üzere kendi küçük kentsel çiftlik üretimini başlatmak isteyen kişilere bilgi ve beceri sağlar.
Bu modül mevcut yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa Yönetmelik ve Politikalarına nasıl uyulacağı hakkında bilgi sağlamaktadır.